Privacy Statement IT&CT


Voor IT&CT is een zorgvuldige omgang met gegevens van de deelnemers en opdrachtgevers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt IT&CT zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

Beveiliging

Onze computerapparatuur is beveiligd met een up-to-date virusscanner.
Uw mail berichten worden ontvangen via een beveiligde verbinding.
Onze website is voorzien van een beveiligingscertificaat.

Bedrijfsgegevens en/of gegevens van deelnemers aan de trainingen en cursussen worden enkel en alleen geregistreerd in het kader van onze dienstverlening.
Het betreft de volgende gegevens:

T.b.v. de deelname administratie.
NAW-gegevens, mailadres, gegevens over de te volgen cursus.

T.b.v. facturatie. NAW-gegevens of door de KvK in het handelsregister openbaar gepubliceerde bedrijfsgegevens, rekeningnummer, mailadres, gegevens over de gevolgde cursus.

T.b.v. de certificaten van deelname de namen van de deelnemers.

Verstrekking gegevens aan derden

Deze gegevens verstrekken wij alleen op wettelijke gronden en alleen aan Overheid Instanties.