Opleiding Web & App developer


Na deze opleiding kun je websites maken, en apps maken voor op websites en/of voor op de mobiel.

Functies: Web Developer, Web Beheerder, Web Designer.
Duur: afhankelijk van achtergrond en eerder opgedane kennis. 6-18 maanden inclusief portefeuille opbouw. Gedurende de opleiding worden er workshops gegeven en vind er een arbeidsmarktverkenning plaats. Aansluitend stage. Stageduur: 6 maanden
Baangarantie: bij goed gevolg afronden van opleiding, goed doorlopen van stage en voldoende aanwezigheid.
Belasting: de opleiding heeft 2 contactdagen per week, en gemiddeld een totale studiebelasting van 36 uur per week.
Begeleiding: gedurende de opleiding is een gecertificeerde trainer beschikbaar voor een optimale begeleiding.
Extra: de opleiding is inclusief lesmateriaal, examenkosten, en exclusief reiskosten.

 

Modules


1.  Microsoft Web Programming Fundamentals.

In deze intensieve training leert u de Fundamentals van het programmeren in de talen HTML5, CSS3 en Javascript.

Ook maakt u kennis met Visual Studio, de programmeer software van Microsoft.

De training wordt afgesloten met het Officiële IT&CT Microsoft Programming Fundamentals Examen.

2.  Programmeren in HTML5 met JavaScript en CSS3.

Deze training richt zich op het gebruik van HTML5, CSS3 en JavaScript voor het implementeren van “programming logic”, “define and use variables”, “perform looping and branching”, “develop user interfaces”, “capture and validate user input”, “store data”, en “create well-structured applications”.

De training wordt afgesloten met het Officiële Microsoft 70-480 examen. Na het succesvol afronden van de training verkrijgt men het MS 70-480 certificaat en mag de cursist de titel MCS (Microsoft Certified Specialist) voeren.

3.  Web App Builder.

In deze intensieve training leert u programmeren in Java, bouwt u Apps met Java, HTML5, CSS3, en Javascript voor het platform van Android en Windows. U leert werken met WordPress, en eventueel Notepad++ en/of Visual Studio Web, om professionele websites te bouwen.

De training wordt afgesloten met het Officiële IT&CT examen.