Opleiding Back-end Developer


Na deze opleiding kun je applicaties maken voor op de PC.

Programmeertaal: Nadruk ligt op de programmeertaal C#
Functies: opleiding leidt op tot Applicatie Ontwikkelaar
Duur: afhankelijk van achtergrond en eerder opgedane kennis. 6-18 maanden inclusief portefeuille opbouw. Gedurende de opleiding worden er workshops gegeven en vind er een arbeidsmarktverkenning plaats. Aansluitend stage. Stageduur: 6 maanden
Baangarantie: bij goed gevolg afronden van opleiding, goed doorlopen van stage en voldoende aanwezigheid.
Belasting: de opleiding heeft 2 contactdagen per week, en gemiddeld een totale studiebelasting van 36 uur per week.
Begeleiding: gedurende de opleiding is een gecertificeerde trainer beschikbaar voor een optimale begeleiding.
Extra: de opleiding is inclusief lesmateriaal, examenkosten, en exclusief reiskosten.

 

Modules


1. Microsoft C# Fundamentals

In deze intensieve training leert u de Fundamentals van het programmeren in de taal C#. Ook maakt u kennis met Visual Studio, de programmeer software van Microsoft.

Deze training wordt afgesloten met het Officiële IT&CT Microsoft Programming Fundamentals examen.

2. Microsoft Programming in C#

Deze training richt zich op het gebruik van C# om het volgende te implementeren;

Manage Program Flow, Create and Use Types, Debug Applications and Implement Security.

  • Implement Data Access. Dit en nog veel meer, na deze cursus kan de kandidaat onder andere: Describe the core syntax and features of C#.
  • Create and call methods, catch and handle exceptions, and describe the monitoring requirements of large-scale applications.
  • Implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application.
  • Create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections.

De training wordt afgesloten met het Officiële Microsoft 70-483 examen. Na het succesvol afronden van de training verkrijgt met het MS 70-483 Certificaat en mag de cursist de titel MCS (Microsoft Certified Specialist) voeren.

3. HTML,CSS,Javascript MPF1 (Microsoft Programming Fundamentals) Of JAVA

In deze intensieve training leert u de Fundamentals van het programmeren in de talen HTML5, CSS3 en Javascript. Als u hiervoor kiest leert u de Fundamentals van het programmeren in de taal Java. Hier in kan u kiezen om de kant van JAVA SE op te gaan of JAVA EE.

Deze training duurt 1 maand en wordt afgesloten met het Officiële IT&CT Microsoft Programming Fundamentals examen. Deze training wordt afgesloten met het Officiële IT&CT Microsoft /JAVA Programming Fundamentals examen.