MS Office Excel Gevorderd


De deelnemers aan de cursus Excel leren het gebruik van de meer geavanceerde functies van de user interface van Excel. Daarnaast leert men in deze Excel training hoe men werkbladen kan verfraaien.

U leert de functiecategorieën tot het nesten van functies. U kunt werken met geautomatiseerde oplossingsmethoden. U weet hoe u moet werken met database(lijsten). U weet na deze training Excel hoe u de macro’s en werkomgeving aan moet passen. U kunt Excel integreren met Office en internet.


DUUR VAN DE TRAINING:
Deze training duurt 2 dagen

LESTIJDEN:
09:30 – 12:30 en van 13:30 – 16:30

HOE WORDT DEZE TRAINING GEGEVEN:
U volgt deze cursus klassikaal in groepen van maximaal 8 personen.
U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht.
Na theoretische uitleg werkt u aan praktijkoefeningen.

DEZE TRAINING IS INCLUSIEF:
Lesmateriaal
Naslagwerk
Certificaat van deelname
Gebruik en waar nodig levering van software en hardware
Lunch/Koffie-thee-frisdrank

LOCATIE:
Deze training kan op een van de training locaties van IT&CT plaatsvinden of in-company.
Mocht u deze training in-company willen maar niet over (voldoende) pc’s, beschikken dan kan IT&CT zorgen voor een mobiel lokaal. Een mobiel trainingslokaal bestaat uit 8 computers.

ACTIE:
Ook bij deze training geldt onze speciale actie.
Bij inschrijving van iedere 6e cursist betaalt u slechts voor 5 cursisten!


ONDERWERPEN:

Wiskundige en Trigonometrische functies invoeren
ALS functie, zoek functies, Financiële functies
Menuoptie toevoegen
Oplosser gebruiken
Gegevensformulier sorteren
AutoFilter, meerdere kolommen filteren
Gefilterde gegevens totaliseren werkbladen verzenden
Macro's opnemen en macro's uitvoeren
Macrowerkmap gebruiken & bewerken
Webpagina maken van een werkmap
Webformulieren ontwerpen
Gegevens uitwisselen met Word en Access


Graag komen we met u in contact om de invulling van deze training op uw wensen en behoeften af te stemmen.
Voor meer info: k.kumi@itandct.com
Tel: 06-84529777